Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dezső Eszter E.V. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a shopfanatic.hu weboldalon (továbbiakban: Webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a shopfanatic.hu weboldalon keresztül történik.

A honlap (egyben shopfanatic.hu Webshop) üzemeltetője Dezső Eszter E.V.

Székhely: 1157 Budapest, Páskom Park u. 26. 2/5

Képviselő: Dezső Eszter

Adószám: 68045977-1-42

Cégjegyzékszám: 51142247

Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 11715007-21443480-00000000

Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-30-902-8401, elérhetőség nyitvatartási időben. Garanciális ügyekben csak e-mailban tudunk felvilágosítást adni.

Honlap: www.shopfanatic.hu

E-mail és Ügyfélszolgálat: [email protected]

Tárhelyszolgáltató adatai:

MikroVPS Kft.

1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A

[email protected]

 1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
 2. A shopfanatic.hu Webshopban eladásra kínált termékek képezik a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságairól és jellemzőiről rendelés előtt tájékozódhat a Webshopban megadott információk, valamint a gyártói honlap segítségével.
 3. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben, amennyiben szükséges, kérjék a www.shopfanatic.hu segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.
 4. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a megrendelt terméktől esetenként eltérhetnek.
 5. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.
 6. A megrendelt termékeket futár szolgálattal illetve postai úton szállítjuk az Ügyfélnek vagy átvételi pontra juttatjuk.
 7. A szerződés, rendelési folyamat
 8. Webshopunk nem tart raktárkészletet, vásárlás csak előzetes megrendelés után lehetséges. A terméklistában beszállítóink raktárkészlete látható. Megrendelő megrendelése elküldésével Dezső Eszter E.V. Ügyfelévé válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli (e-mail) visszaigazolása után tekinthető véglegesnek. A visszaigazolás 48 órán belül megérkezik az Ügyfélhez, ennek hiányában a megrendelés megismétlése szükséges.
 9. A Webshopban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk.
 10. A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal a kosárba teheti, mely a jobb oldalon mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét, árát.
 11. Amennyiben mindent kiválasztott, a Kosárban a „Tovább a Pénztárhoz”-ra szükséges kattintani.
 12. Itt lehetőség nyílik a szállítási és számlázási adatok módosítására.
 13. Ezt követően választhatja ki a Fizetés módját, mely átvételkor készpénzben, előreutalással vagy Barionnal (Kártyás fizetés). Folyamatosan megjelenik a rendelésünk, és amennyiben kértünk házhozszállítást, úgy annak a költsége is („Összeg”).
 14. Az „Összeg” a termékek, szolgáltatások és az esetleges kiszállítás végleges ára.
 15. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés Elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük, nézze át megadott számlázási címét, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.
 16. Amennyiben minden rendben van, kattintson az ÁSZF elfogadását követően a „Megrendelés Elküldése” gombra, mellyel fizetési kötelezettség keletkezik.
 17. Ezt követően a rendszer - a választott fizetési módtól függően - a fizetési oldalra irányít automatikusan, illetőleg a sikeres rendelésről tájékoztat.
 18. Sikeres megrendeléséről automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk.

III. Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

 1. A www.shopfanatic.hu Webshop kedvezményes szállítási költsége bruttó 2 000 Ft kiszállásonként. Ha a rendelés összértéke bruttó 50 000 Ft felett van, akkor a szállítás ingyenes. A kiszállítási díj a rendelt áru mennyiségétől, súlyától független. A szállítási idő rendelést követően három munkanap, de pontos tájékoztatást minden termék esetén kérjen az ügyfélszolgálaton.

Amennyiben a vásárló:

- a garanciális ügyintézés körében a kicserélt terméket

a termék beérkezéséről küldött első értesítés után 45. napig nem veszi át, azt a Dezső Eszter E.V. akként tekinti, hogy a vásárló termék tulajdonjogával a Ptk. 5: 30. § rendelkezéseinek értelmében felhagy.

Dezső Eszter E.V. fenntartja a jogot, hogy a terméket ebben az esetben minden további értesítés nélkül megsemmisíti, mely esetben a vásárlót sem kártérítés, sem vételár visszatérítés nem illeti meg. A Dezső Eszter E.V. fenntartja a jogot, hogy a termék beérkezését vagy kicserélésért követő 5-8-ik napon, a 10. napon és a 30. napon is értesítést küldjön a vásárlónak termék beérkezéséről.

 1. Elállás, Kellékszavatosság, Termékszavatosság és Jótállás
 2. Elállás a megrendeléstől

1.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

1.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát

 1. a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján; vagy
 2. b) az alábbi linkről letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozat

1.3. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 1. c) a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

1.4. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

1.5. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

1.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1.7. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentebbiekre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

1.8. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

1.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
 14. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató szerint:

„1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó a Dezső Eszter E.V. hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Dezső Eszter E.V. Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés 6. pontja alapján a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a hibás teljesítésről szóló fejezete alapján a Dezső Eszter E.V. egy évig jótállásra köteles. Jótállási körbe tartozó termékek körét lásd a tájékoztató végén (Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez)

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Fogyasztót jótállás alapján?

A Fogyasztót egy éven belül a jótállási jegyben foglalt jogok illetik meg.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.”

 1. Egyéb garanciális tudnivalók

4.1 A garanciális, vagy egyéb ügyintézésből visszaérkezett termékeket az e-mail és/vagy SMS értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 21. napot követően napi 500 Ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk.

4.2 Az általunk forgalmazott termékek irodai vagy otthoni felhasználásra készültek, iparszerű használatra csak akkor alkalmasak, ha ezt külön jelezzük, illetve a termek honlapján fel van tüntetve.

4.3 A termék csomagolását őrizze meg lehetőleg a teljes garanciális idő alatt, de legalább a távollévők között kötött szerződéstől való elállás bejelentési határidejéig, a szállítást abba visszacsomagolva lehet a legbiztonságosabban megoldani, kérjük ilyen módon tegye.

4.4 A termék illetéktelen megbontása, módosítása hardveres vagy szoftveres módon, a gyári specifikációtól eltérő, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célokra történő felhasználása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után. Azok a hibák, melyen az eladáskor nem voltak a termékben, hanem később keletkeztek, nem tartoznak a jótállás körébe, pl villámcsapás vagy más elemi kár, hálózati túlfeszültség miatt keletkezett hibák.

Természetesen minden esetben törekszünk a termékek mielőbbi kijavítására, és a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kívánjuk elvégezni.

 1. Jogérvényesítés
 2. Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul és hibátlanul (külsérelmi nyom nélkül) megkapta –e. Amennyiben problémát észlel, kérjük lehetőleg haladéktalanul jelezze azt webshopunknak, a a terméket ne vegye használatba, hiba esetén ne használja tovább, sem a termék csomagolását, sem a vállalkozásunk által használt csomagolást ne dobja ki, kollégánkkal egyeztessen melyik csomagolást szükséges visszajuttatnia a termékkel.
 3. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 19/2014. NGM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
 4. A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Dezső Eszter E.V. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A Dezső Eszter E.V. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
 5. A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat az [email protected] e-mail címen.
 6. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásban a Dezső Eszter E.V. részvétele kötelező.
 7. Ajándékutalvány
 8. Ajándékutalványainkat elektronikus úton juttatjuk el Ügyfelünknek, amely kinyomtatható és esztétikus ajándékként átadható. Minden utalványunk egyszer felhasználható, egyedi azonosító kóddal van ellátva, amelyet az utalvánnyal történő vásárláskor lehet felhasználni a Webshopban. A vásárlást követően a kód érvénytelenné válik. Egy vásárlás alkalmával több utalvány is felhasználható.
 9. Utalvánnyal történő vásárlás esetén is él a 14 napos visszaküldési lehetőség házhozszállítás és PickPack átvétel esetén, azonban ebben az esetben a vételár azon része, amelyet utalvánnyal fizettek meg, nem kerül visszautalásra, hanem a felhasznált utalvány értékével megegyező új utalványt küldünk e-mailben. Az utalvány kizárólag internetes Webshop rendeléskor használható fel. Az utalványból nem áll módunkban visszaadni, amennyiben az utalvány(ok) értéke magasabb, mint a vásárolni kívánt termék(ek) vételára. Az utalvány a kiállítástól számítva 365 napig érvényes.
 10. Vásárlás/fizetés utalvánnyal

3.1. Webshopban történő vásárlás esetén a termék(ek) kiválasztását követően a Kosár menüpontban lehetősége van a 16 számjegyű azonosító kód bevitelére. A rendszerünk ellenőrzi a kód érvényességét, majd az utalvány értékét levonja a vételárból.

 1. Utalványvásárlás menete

4.1. Ha csak utalványt rendel:

Az egyedi azonosító kóddal ellátott, egyszer felhasználható utalványt e-mailben küldjük ki a vételár megfizetését követően. A vételár megfizetésére egy fajta lehetősége van: előre utalással a következő bankszámlaszámra: 11715007-21443480-00000000. Utalás esetén az utalványt tartalmazó e-mailt a vételár bankszámlánkon történő jóváírásának napján küldjük el.

 1. Ha terméket és utalványt rendel egyszerre:

5.1. Az egyedi azonosító kóddal ellátott, egyszer felhasználható utalványt e-mailben küldjük el a vételár megfizetését követően. A vételár megfizetésére kétféle lehetősége van: házhozszállítás esetén a futárnak, valamint előre utalással. A futárnak történő fizetés esetén az utalványt tartalmazó e-mailt a házhozszállítást végző Szolgáltató visszaigazolását követően küldjük el.

 

 1. A biztonságról:

4.1. Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A K&H Bank rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé az K&H Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. Az Ügyfél által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

 1. Szerzői jogok és hivatkozások
 2. A Dezső Eszter E.V. honlapján és annak aloldalain (www.shopfanatic.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Dezső Eszter E.V-re vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Dezső Eszter E.V. tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
 3. A www.shopfanatic.hu-ra (és annak aloldalaira) való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.
 4. Egyéb feltételek
 5. A shopfanatic Webshop-ban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Dezső Eszter E.V-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.shopfanatic.hu akadálytalan működését és a vásárlást.
 6. A Dezső Eszter E.V. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A Dezső Eszter E.V. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
 7. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, a Dezső Eszter E.V. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.
 8. A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés megvonhatja a termék garanciáját.

 

 1. Az Ügyfél panaszával, észrevételével Ügyfélszolgálatunkhoz, illetőleg a következő szervekhez fordulhat:

E-mail cím: [email protected]

 1. Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

 1. Adatvédelem
 2. Adatkezelés célja, jogalapja

1.1. Az adatkezelés célja az Ügyfél azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

- a Vállalkozás és az Ügyfél közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;

- az Ügyfél véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;

- tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;

1.2. A Vállalkozás az Ügyfél által megadott személyes adatokat elsődlegesen az Ügyfél és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Vállalkozás közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Ügyfél előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁSZF elfogadása egyúttal az Ügyfél által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet az Ügyfél írásban bármikor megtehet. A Vállalkozás jogosult valamennyi Ügyfél részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

 1. Adatok rendelkezésre bocsátása, megtekintése, módosítási iránti kérelem személyes adatok vonatkozásában

2.1. A Vállalkozás tájékoztatja a Webshop Ügyfélit, hogy személyes adataikat a Vállalkozás mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.2. Az Ügyfél személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

2.3. Az Ügyfél a Vállalkozás weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

2.4. Az Ügyfél a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.

2.5. A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az [email protected] e-mail címen.

 1. Személyes adatok törlése

3.1. A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra is, hogy az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje az [email protected] e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Vállalkozás – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás tájékoztatja Ügyfeleit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére az Ügyfél hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi.

Az Ügyfél adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a webáruház felületére, a Vállalkozás automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a Webshop igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.

 1. Személyes adatok felhasználása, közzététele

4.1. A Vállalkozás az Ügyfél személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

4.2. A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító cég irányába történő esetleges továbbításához az Ügyfél kifejezetten hozzájárul. A Vállalkozás a Ügyfélről gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

4.3. Amennyiben a Vállalkozás tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

 1. Az összegyűjtött adatok kezelése, megőrzése

5.1. A Vállalkozás minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

5.2. A Vállalkozás minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 1. Jogorvoslat

6.1 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Ügyfél ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – a Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

 1. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A shopfanatic.hu-n megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
 2. Magatartási kódex

1.Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o) pontban megjelölt magatartási kódex-szel a Dezső Eszter E.V. nem rendelkezik.

 1. Fontos tudnivalók:
 2. Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.
 3. Az shopfanatic.hu Webshophoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.
 4. Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.
 5. A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.
 6. Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség.
 7. Dezső Eszter E.V. az átutalással történő teljesítést egyedi elbírálás alapján biztosíthatja, melyről az Ügyféllel való egyeztetést követően kerülhet sor.
 8. Adatvédelem: birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább a szállításért felelős személyeken kívül harmadik félnek.
 9. A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve alapesetben magyar.
 10. Amennyiben a vásárló anélkül szerez be a shopfanatic.hu-ról bármilyen terméket, hogy arra jogosult lenne (így különösen, de nem kizárólagosan amennyiben jogerősen megállapítást nyer a későbbiekben, hogy a beszerzés jogszerűtlen volt, s ebből fakadóan a shopfanatic.hu-t bármilyen kár éri, pl. kártérítési kötelezettség, perköltség, eljárási díj, illeték, stb), vásárló már most vállalja, hogy ezen költségeket a Dezső Eszter E.V. helyett 15 napon belül megfizeti az erre irányuló fizetési felszólítástól a jogosult részére, s az esetleges további kárait 15 napon belül megtéríti.
 11. Vonatkozó lényegesebb jogszabályok:
 12. 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 13. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 14. 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 15. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
 16. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet
 17. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 18. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 19. 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól
 20. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 21. Jogi közlemény és adatkezelési tájékoztató letölthető verzió:

Az alábbi linken érhető el az adatkelezési tájékoztató: Adatkezelési nyilatkozat

Budapest, 2019.03.04.